Posted on

ayat kursi

AYAT AL-KURSI MENGANDUNG MANFAAT DAN KHASIAT-KHASIAT TERTENTU

Ketahuilah bahwa ayat al-kursi yang merupakan bagian dari Al-Qur’an merupakan ayat yang ampuh. Tentu saja banyak pula khasiat-khasiat yang terkandung didalamnya. Sejak dahulu ayat al-kursi menjadi wirid dan amalan setiap orang,terutama para ulama, wali dan orang-orang sholihin. Mereka ini setiap saat dan waktu selalu membaca ayat al-kursi sebagai amalan rutin yang tidak bisa

ditinggalkan. Oleh karena itu marilah kita mengamalkannya sebagai amalan rutin. Sebelum melangkah terlalu jauh mengamalkan khasiat-khasiat ayat al-kursi maka sebaiknya menghafalkan ayat al-kursi ini/memahami bunyi ayat al-kursi. Diibaratkan orang mau berperang, maka ayat al-kursi adalah senjatanya. Berperang tanpa membawa senjata berarti menentang maut. Mau mengamalkan khasiat ayat kursi tanpa mampu membaca ayat al-kursi berarti sia-sia.Camkanlah !

KEDUDUKAN DAN KEUTAMAAN AYAT AL-KURSI

Sudah sama kita ketahui,bahwa Al-Qur’an adalah mu’jizat yang paling ampuh, yang diturunkan oleh Alloh SWT pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.Ayat al-kursi sebagai bagian dari Al-qur’an ternyata memang mempunyai khasiat yang ampuh pula dan juga merupakan ayat yang mengandung al-hikmah.

Didalamnya (ayat Al-Kursi) mengandung khasiat yang bermacam-macam yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan atau pegangan hidup. Karena saking hebatnya, maka ketika ayat itu diturunkan oleh Alloh, turunlah bersama 70.000 malaikat yang mulia-mulia untuk memuliakan dan mengagungkannya ( ayat Al-Kursi ). Sesungguhnya agung ayat Al-Kursi itu sehingga Alloh SWT begitu memuliakannya.Adapun kedudukan ayat Al-Kursi sebagaimana diterangkan beberapa hadist dibawah ini,

Ibnu Mas’ud r.a. berkata yang artinya : ” Ayat Al-Kursi adalah penghulunya ayat-ayat Al-Qur’an.”

Sebesar-besar ayat dalam Al-Qur’an adalah ayat Al-kursi,dan seadil-adilnya ayat dalam Al-Qur’an adalah : INNALLAHA YA’MURU BIL ‘ADLI WAL IHSAN.Dan ayat yang sangat menakutkan adalah : FAMAN YAKMAL MITSQAALA DZARRATIN SYARRAN YARAHU.Dan yang sangat menimbulkan harapan yaitu ayat : QUL YAA IBAADIYAL LADZIINA ASRAFU ALAA ANFUSIHIIM LAA TAQNATHUU MIN RAHMATILLAHI. (H.R Ibn.Mardawih,Asy-Syairazi)

Demikian kedudukan ayat Al-Kursi yang begitu tinggi sehingga ALLOH SWT begitu mengagungkannya.

Adapun keutamaan ayat Al-Kursi bagi orang yang mau mengamalkannya adalah sebagai berikut :

 1. Orang yang membaca ayat Al-Kursi dan menghadiahkannya kepada ahli kubur maka Alloh akan memasukkan 40 nur kedalam kubur itu.
 2. Orang yang membaca ayat Al-Kursi sehabis sholat lima waktu maka ia akan dimasukkan kedalam surga.Hal ini sesuai dengan hadist Nabi sebagai berikut :

  Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sehabis sholat maktubah,maka ia tidak terhalang untuk masuk kedalam surga kecuali oleh kematiannya.”

 3. Orang yang membaca ayat Al-Kursi akan mendapatkan pahala sebanyak pahala 40 Nabi.
 4. Orang yang membaca ayat Al-Kursi akan mendapatkan keistimewaan dibebaskan oleh Alloh dari segala macam kesusahan.Sebagaimana hadist nabi :

  Barangsiapa membaca ayat Al-Kursi dan akhir surat Al-Baqarah di saat-saat kesusahan,maka Alloh ta’ala akan menolongnya.”

 5. Orang yang membaca ayat Al-Kursi setiap sholat fardhu dengan rutin,maka Alloh akan mencabut nyawanya dengan hati-hati.
 6. Orang yang membaca ayat Al-Kursi,maka akan ditulis kebaikan-kebaikannya dan dihapus dosa-dosanyamulai saat ini hingga hari esok. Nabi Muhammad SAW bersabda :

  ” Sesungguhnya seagung-agungnya ayat dalam Al-Qur’an adalah Ayat Kursi. Barangsiapa membacanya (Ayat Kursi) niscaya Alloh akan mengutus malaikat untuk menulis kebaikan-kebaikannya dan menghapus dari keburukan-keburukannya dari detik itu sampai esok hari.”

 7. Orang yang rutin membaca ayat Al-Kursi sehabis sholat lima waktu,maka akan memperolah pahala sebagaimana pahalannya orang-orang yang bertaqwa (muttaqin) dan amalan-amalannya orang yang jujur (siddiqiin).Nabi Muhammad SAW bersabda :

  ” Allah ta’ala menyampaikan wahyu nabi Musa : Barang siapa melanggengkan membaca ayat Al-Kursi sehabis sholat maktubah,maka aku berikan pahala kepadanya,pahala-pahala muttaqin dan amal-amalnya shadiqin.”

Demikanlah keutamaan yang dapat diperoleh bagi orang-orang yang mau dan mampu mengamalkannya ayat Al-Kursi.Dan marilah kita semua berdoa pada Alloh semoga kita diberi kekuatan untuk selalu membacanya dan sekaligus mengamalkannya.Amiin.

PENGAKUAN SYETAN ATAS KEUTAMAAN AYAT AL-KURSI

Setiap muslim mesti pernah membaca ayat Al-Kursi, yaitu sebuah ayat yang pendek, mudah dihafal, padat dang sangat hebat khasiat-khasiatnya (yang terkandung didalamnya) bila kita dapat mengamalkannya dengan rutin setiap hari.

Kehebatan dan keampuhan ayat Al-Kursi ini tidak hanya diakui oleh manusia saja tetapi syetan pun akan berpartisipasi memberi ijazah dengan menggunakan ayat Al-Kursi. Rupanya syetan tahu betul atas kehebatan ayat Al-Kursi ini,sehingga ia mengajarkan kehebatannya itu kepada sahabat Nabi. Mengenai hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang di riwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut :

Dari Abi Hurairah ra.dia berkata : Rasulullah SAW,menyerahkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadhan,maka seseorang datang kepadaku seraya dia mencakup sebagaian bahan makan (kurma yang sedang dijaga).Lalu saya tangkap dia maka saya katakana : ” Sungguh saya akan melaporkanmu ke hadapan Rosululloh.Dia lalu mengisahkan sebuah cerita.(Dia berkata :” Aku sangat membutuhkannya,karena aku banyak keluarga.”Maka orang itu saya lepaskaan dan kemudian berkata lagi : ” Biarkan aku,aku akan mengajarkanmu kalimat-kalimat yang Alloh Ta’ala akan member manfa’at kepadamu dengan kalimat itu”.Lalu akuberkata :”Apa itu ?.Dia berkata :” Jika engkau datang ke tempat tidurmu,maka bacalah ayat Al-Kursi.Tidak henti-hentinya bersamamu penjaga dari Alloh,dan syetan tidak akan mendekatimu sampai pagi”.Nabi Muhammad SAW bersabda :” Benarlah dia kepadamu (tentang ayat Al-kursi),hanya saja dia itu adalah pembohong.Dia adalah syetan”.


Berdasarkan hadist tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa ayat Al-Kursi memang sangatlah besar keutamaanya dang sangat besar khasiatnya,sehingga tidak hanya manusia saja yang mengajarkan dan mengamalkannya tetapi syetan pun yang dikategorikan makhluk pembangkang, penjerumus manusia ke jurang neraka,juga ikut mengajarkan kehebatannya kepada sahabat Nabi.

Hal ini menunjukkan keagungan dan kehebatan ayat Al-Kursi.Namun demikian kita harus tetap berkeyakinan bahwa : “Bagaimanpun hebat dan ampuhnya,jika sesuatu itu datangnya dari syetan maka hal itu pasti akan membawa kehancuran dan kemudhorotan.Dan apabila sesuatu itu datangnya dari Alloh pasti akan membawa manfaat yang luar biasa.Oleh sebab itu dalam dunia magis,kita mengenal istilah Ilmu Hitam (Black Magic) dan ilmu putih (White Magic).Ilmu hitam selalu condong kepada kemungkaran,sedangkan ilmu putih selalu condong kepada kebenaran.Kedua ilmu ini selama bertentangan,namun pada akhirnya kebenaranlah yang pasti menang diatas segalanya.Camkanlah !

KHASIAT-KHASIAT AYAT KURSI

 1. Bacalah ayat kursi 1 (satu) kali,sebelum tidur maka dijauhkan dari gangguan syaithon pada waktu tidur.
 2. Untuk membakar jin dari orang yang kesurupan.Caranya kuping kanan orang yang kesurupan di bacakan adzan 7 kali,S.Al-fatehah,S.Al-Falaq dan S.An-Nas,ayat Kursi ,S.As-Saffat,S.Al-Hasyr, S.At-Tariq.Insya Alloh jinnya akan terbakar.
 3. Untuk membungkamkan penguasa atau orang2 dholim jika mau masuk pada mereka.bacalah ayat kursi……….kali dan berdoa :………….Insya Alloh dia akan menghormati kita dan mengabulkan permintaan kita.
 4. Supaya selamat dari impian-impian yang menyeramkan bila mau tidur membaca ……… dan membaca ………
 5. Supaya selamat dari bahaya musuh.Setelah magrib sholat sunnah dua roka’at.Dalam tiap roka’at ba’da S.Al-Fatehah membaca ayat Kursi…….. dan dalam sujud terakhir setelah membaca ………. Dan membaca ………. Dan membaca lalu membaca ………. Insya Alloh selamat dari bahaya.
 6. Untuk keselamatan membaca ayat Kursi ……..kali tiap hari
 7. Untuk menghilangkan lender.Caranya ………. biji garam dibacakan ayat Kursi ……. Lalu garamnya dimakan sebelum sarapan,lakukan selama 7 hari
 8. Untuk menghancurkan musuh.Jam 12 malam,malam jum’at sholat 2 roka’at .dengan niat sholat ……….. Tiap roka’at ba’da S.Al-Fatehah membaca ………Setelah salam membaca …….terus bacalah doa ini : ………
 9. Untuk menyembuhkan orang yang kemasukan jin dan membakar jin.Bacalah ……… kali pada kepala orang yang kesurupan ( kemasukan jin )
 10. Agar selamat pada tempat-tempat yang ditakuti atau dari orang-orang jahat. Bacalah ayat Kursi lalu balah doanya :………
 11. Disayang semua mahluk,dipatuhi manusia,punya pesona dan ada dalam keselamatan selamanya.Bacalah ayat Kursi setiap ba’da sholat fardhu.
 12. Mencari pangkat kewalian.Dawamkan ayat Kursi setiap hari
 13. Untuk orang yang ingin insaf ( kembali pada jalan yang benar ) dawamkan membaca ayat Kursi tiap hari
 14. Mencari kepangkatan dan kebutuhan.Dawamkan membaca ayat Kursi setiap hari
 15. Mencari kebaikan dunia dan ketenangan hati.Caranya membaca ayat Kursi setelah sholat Ashar pada hari jum’at sambil menyepi.
 16. Supaya kuat iman,terbuka ilmu-ilmu hikmah,banyak rezeki,tinggi pangkatnya dan dihormati oleh yang melihat.Dawamkan ayat Kursi tiap hari
 17. Untuk istikharah.Setelah sholat isya menyepi lalu sholat 2 roka’at,tiap roka’at ba’da S.Al-Fatehah membaca ayat Kursi.Setelah salam membaca ayat Kursi,S.Al Qodar,S.Al ikhlash,S.Al Falaq dan S. An-Nas lalu bacalah doanya : ………
 18. Supaya makanan dan harta kita diberkahi dan di selamatkan dari gangguan syaithon.Caranya membaca ayat Kursi ……… kali pada makan dan hartanya.
 19. Supaya cerdas akal dan cepat paham dan cepat hafal.Bacalah ayat Kursi ……. Pada air hujan terus diminumkan.
 20. Supaya cepat hasil maksudnya tanpa ragu-ragu lagi dawamkan ayat Kursi ……… tiap hari
 21. Supaya selamat dari tipu muslihat musuh.Bacalah ayat Kursi ……..sambil menghadap arah musuh
 22. Mencari kepangkatan dan kebutuhan.Dawamkan ayat Kursi…….. tiap hari
 23. Dipatuhi semua mahluk,digampangkan rezeki,anti senjata tajam dan pelor,untuk kekuatan jasmani dan rohani dan dimudahkan segala perkara.dawamkan ayat Kursi ………. Kali tiap hari terus bacalah doanya : ……….Kalau mau puasa 40 hari,dimulai hari senen mengamalkannya,malam bacalah ayat Kursi ……… kali dan doanya 7 kali.Tiap ba’da sholat fardhu baca ayat Kursi ……… kali dan doanya 3 Kali
 24. Untuk keselamatan dan supaya cepat hasil maksudnya.Membaca ayat Kursi …….. kali terus bacalah doanya ……….
 25. Mencari kemuliaan dunia dan akhirat.Dawamkan ayat Kursi ………. Kali tiap hari.
 26. Dibukakan pintu rezeki dan kebaikan.Dawamkan ayat Kursi ………. Kali tiap hari.
 27. Untuk orang yang ingin insaf. Dawamkan ayat Kursi ………. Kali tiap hari.
 28. Dimudahkan mencari kebutuhan hidup dan selamat dari bahaya. Dawamkan ayat Kursi ………. Kali tapi pas baca ……… dibaca ……….kali dawamkan tiap hari.
 29. Mengirimkan khodam untuk menghancurkan musuh.Pada malam jum’at membaca ayat Kursi ……… kali lalu membaca doanya sebanyak ……… kali terus membaca doa lagi …………
 30. Mencari kepangkatan dan supaya cepat hasil maksudnya. Dawamkan ayat Kursi sebanyak ………. Kali tiap hari.
 31. Selamat dari marabahaya musuh. Bacalah ayat Kursi …….. kali sambil menghadap arah musuh
 32. Mencari kepangkatan,dimudahkan jalan rezeki,supaya bisa membayar hutang,supaya bisa keluar dari penjara dan selamat dari marabahaya musuh.Membaca ayat Kursi ……… kali tiap hari
 33. Supaya cepat punya pengaruh dan charisma.Bacalah ayat Kursi ………. Kali tiap ba’da sholat fardhu
 34. Supaya cepat dijabah maksudnya.Membaca ayat Kursi sebanyak ……… kali tengah malam sambil menyepi
 35. Bila mau masuk kepada para pejabat pemerintah.Bacalah ayat Kursi sebanyak ……… kali,insya Alloh akan dihormati
 36. Selamat dari orang-orang jahat,buat kebenaran,selamat dari gangguan syaithon dari tipu dayapara pemerintah selamanya dan dipatuhi semua mahluk.Bacalahayat Kursi ……… kali tiap malam
 37. Disayang semua mahluk,manusia,jin dan para khodam dalam segala tindakan dan ucapan. Bacalah ayat Kursi sebanyak …….. kali tiap ba’da sholat fardhu atau tiap ba’da sholat sunnah rawatib
 38. Supaya gampang rezeki walaupun tak punya jalannya.Membaca ayat Kursi sebanyak ……… kali terus membaca ……… kali.Kalau ingin cepat berhasil puasa 7 hari atau 40 hari.
 39. Disayang orang,gampang rezeki,cepat hasil maksud,mengalahkan dan menolak musuh,supaya bisa membayar hutang dan mengeluarkan orang dari penjara.Membaca ayat Kursi …….. kali terus berdoa minta keinginan yang dimaksud
 40. Mengamalkan ayat Kursi sebanyak …….. kali pada jam bintang yang 7 :
 • Pada jam MARIKH : Untuk mencari kepangkatan dunia akhirat,dipatuhi dalam segala hal, di sayang oleh semua mahluk dan dijaga dari segala bala (marabahaya) dan maksiat.
 • Pada jam ZUHAL : Supaya di hormati oleh para pemerintah,punya charisma dan pesona.
 • Pada jam MUSYTARI : Untuk menghilangkan kesusahan,membebaskan orang yang dipenjara dan dijaga dari marabahaya dunia akhirat.
 • Pada jam SYAMSU : Supaya dihormati oleh para pemerintah,mencari pangkat dan derajat yang tinggi dan dipatuhi segala ucapannya.
 • Pada jam ZUHRAH : Supaya disayang oleh semua orang dan supaya cepat hasil maksud
 • Pada jam ATHORID : Untuk menghancurkan dan membuyarkan musuh.Tapi kalau ingin cepat berhasil ayat Kursi dibaca …….. kali
 • Pada jam QOMAR : Supaya digampangkan mencari rezeki dan cepat hasil maksudnya.
 1. Ingin pangkat yang tinggi,disayang dan dihormati oleh pemerintah,dibukakan pintu kebaikan, pintu rezeki,ilmu hikmah dan pengobatan,dipatuhi oleh semua mahluk jin dan manusia dan untuk membungkam orang-orang pintar yang ingin berdebat dengan kita.Bacalah ayat Kursi sebanyak …….. klai tiap malam.
 2. Menundukkan semua mahluk,banyak rezeki,anti senjata tajam dan pelor,kekuatan jasmani dan rohani dan dimudahkan segala urusan.Caranya puasa 40 hari mulai hari senen membaca ayat Kursi sebanyak …….. kali tiap ba’da sholat fardhu dan baca do’anya …….. kali dan membaca …… kali tiap malamnya doanya sebanyak …… kali.
 3. Untuk keselamatan dan cepat hasil maksud.Bacalah ayat Kursi ……. Kali terus bacalah doanya : …….
 4. Mencari kemuliaan dunia akhirat.Membaca ayat Kursi ……… kali tiap hari
 5. Dibukakan pintu rezeki dan pintu kebaikan.Bacalah ayat Kursi …….. kali tiap hari
 6. Untuk orang yang ingin insaf ( kembali kejalan yang benar ).Membaca ayat Kursi …….. tiap hari
 7. Supaya cepat hasil maksud dan gampang segala perkara,untuk menghilangkan kesusahan harta maupun hati dan banyak rezeki.Bacalah ayat Kursi…….. kali tiap hari
 8. Untuk mengirimkan khodam agar menghancurkan musuh.Pada malam jum’at membaca ayat Kursi …….. kali tiap dapat 100 kali membaca doanya : ……..
 9. Supaya cepat hasil maksud dunia akhirat.Membaca ayat Kursi …….. kali terus berdoa minta keinginan kita.
 10. Dibukakan pintu segala kabaikan dan supaya berhasil kebaikan-kebaikan tersebut dan cukup dalam segala perkara dunia dan akhirat.Bacalah ayat Kursi …….. kali
 11. Supaya menang dalam peperangan.Bacalah ayat kursi ……… kali secara berjamaah sebelum bertempur.
 12. Untuk keselamatan dan cepat hasil maksud.Bacalah ayat Kursi ……… kali.Lalu membaca doanya : ……..
 13. Untuk menghilangkan kesusahan harta maupun hati.Bacalah ayat Kursi …….. kali terus membaca doa ayat Kursi
 14. Makanan ( beras dan lain-lain ) dan uang kita supaya diberkahkan.Bacalah ayat Kursi …….. kali tiap dapat satu kali tiupkan pada beras dan uang kita
 15. Mencari kedudukan dan supaya cepat hasil maksud.Bacalah ayat Kursi …….. kali tiap hari.
 16. Untuk keselamatan dan jaga dari apa yang ditakuti baik manusia ataupun musibah.Pada tanggal 1 bulan muharram membaca ayat Kursi sebanyak ……… kali dengan membaca ……… tiap permulaannya.Setelah beres membaca doa ini : ………
 17. Selamat dari marabahaya,musibah dan segala macam-macam penyakit dalam satu tahun.Pada malam tanggal 1 bulan muharram sholat hajat 2 rokaat.Ba’da salam sambil menghadap qiblat dan sambil duduk membaca ayat Kursi ……… kali dengan memakai ……… tiap permulaannya, terus membaca ayat : ……… lau membaca doa ini :………
 18. Supaya dipatuhi oleh khodam,di ziarahi oleh para malaikat dan cepat hasil segala keinginan. Membaca ayat Kursi ……… selama 40 malam ditambah doa ayat Kursi.
 19. Supaya cepat hasil segala keinginan dunia akhirat tanpa ragu-ragu lagi,sangat mujarrab. Membaca ayat Kursi ……..tiap hari
 20. Mendapatkan pangkat kewalian dan ilmu hikmah.Membaca ayat Kursi……… tiap hari
 21. Khasiat menulis ayat Kursi :
 • Untuk menyelamatkan mayyit dari siksaan kubur dan selamat pada waktu ditanya oleh para malaikat.Tulis ayat Kursi 1 kali pada kening si mayyat atau sorbannya atau kain kafannya.
 • Padi atau hasil panen lainnya supaya tidak bisa dicuri,tidak dimakan tikus atau rayap dan supaya berkah,Tulis ayat Kursi 1 kali pada pecahan genting atau pecahan batu lalu disimpan pada padi tersebut.
 • Supaya banyak rezeki dan tidak kecuriaan,tulislah ayat Kursi 1 kali diatas pintu rumah,warung atau kebun.
 • Mengobati orang yang sakit perut terutama orang yang didalam perutnya ada air berwarna kuning.Tulislah ayat Kursi 1 kali pada perutnya memakai misik dan zafaron,terus tulis lagi ayat Kursi 1 kali pada piring yang atau semacamnya yang bersih, dihapus dengan air lalu diminum.
 • Mengobati penyakit jantung,isi perut dan sakit perut.Tulislah ayat Kursi 1 kali pada piring atau semacamnya yang bersih,dihapus dengan air lalu minumkan dan pada waktu minumnya berdoa : YA ALLOH SAYA MINUM AIR AYAT KURSI INI KARENA INGIN SEMBUH DARI PENYAKIT ………. Terus membaca ayat Kursi 1 kali
 • Mengobati segala macam penyakit luar dalam.Tulis ayat Kursi 3 kali pada piring atau gelas yang terbuat dari kaca.Tulis lagi ayat ……………Tulisnya memakai misik,zafaron dan air mawar sambil membakar bukhur,beres nulis membaca ayat Kursi 7 kali lalu dihapus dengan air dan minum selama 3 hari pagi sore.
 • Supaya tidak cepat lupa akan hapalan dan dibacakan istigfar oleh para malaikat.Tulislah ayat Kursi 7 kali memakai zafaron pada telapak tangan kanan terus telapak tangan tadi kita jilat dengan memakai lidah kita.
 • Supaya hasil tujuan dari para musuh dan supaya disayang.Tulislah ayat Kursi 50 kali pada kertas terus dibawa.
 • Untuk ilmu laduni.Caranya puasa 7 atau 40 hari,mulai tanggal 1 bulan hijriyyah.Selama puasa tiap hari menulis ayat Kursi 50 kali sambil hurufnya dipisah-pisah pada piring yang atau gelas yang terbuat dari kaca dengan memakai misik,zafaron dan air mawar.Lalu dihapus dengan air,lebih bagus lagi pakai air hujan,terus diminum waktu buka puasa tapi sebelumnya membaca ayat Kursi dulu sebanyak 7 kali dan baca doanya : ………
 • Untuk segala keinginan/kebutuhan yang serba sulit supaya gampang.Tulislah ayat Kursi 170 kali sambil hurufnya pisah-pisah,beres nulis membaca doanya : ………
 1. RIYADHO AYAT KURSI.Kalau kita mau riyadho ayat kursi syarat utama harus bersih hatinya, tawakkal kepada Alloh dan tempat dan pakaian pun harus bersih suci.Caranya : Puasa 3 hari, dimulai puasanya hari selasa,mulai masuk kamar sambil riyadho/nyepi.Pada waktu sholat shubuh hari selasa dengan selalu membakar bukhur (dupa/menyan mustaki ). Wirid selama puasa membaca doanya 72 kali tiap ba’da sholat fardhu.Dimulai shubuh selasa sampai shubuh hari kamis.Nanti pada malam rabu dan malam kamis kita akan mendengar suara-suara aneh, seperti seperti suara ringkikan kuda dan keledai,tapi kita jangan takut karena suara-suara itu tak akan bisa menganggu kita.terhalang oleh oleh berkahnya doa ayat Kursi dan pada malam jumatnya akan masuk kekamar kita 3 ekor burung, merah,putih dan hitam,tapi kita jangan takut,burung-burung itu tak akan menganggu kita nanti pada malam sabtunya jam 12 kita sholat hajat 2 rokaat,ba’da salam membaca doa ayat Kursi 72 kali.Setelah beres membaca ayat Kursi nanti akan datang seorang khodam lalu dia punmemberi salam kepada kita : Assalamu alaikum, YA WALIYYULLOH. Maka kita jawab : Wa alaika sallam warahmatulloh wabarokatu.kata khodam : Punya keinginan apa kamu wahai wali Alloh.Maka jawab oleh kita : Saya tidak minta apa-apa,Cuma saya ingin punya khodam yang selalu membantu saya seumur hidup saya. Nanti si khodam akan berkata : Ambilah cincin emas ini yang didalamnya mengandung ismullahil adhom. Dan ini cincin saya.Kalau mau menginginkannya saya hadir pakailah cinxin ini di jari tangan kanan kamu.Dan bacalah doa ayat Kursi sebanyak3 kali dan bacalah doa ini : …………… sambil sebut apa keinginan kita seperti ingin bepergian dengan satu langkah,ingin terbang,jalan diatas air dan lain-lain.Insya Alloh saya (khodam) akan mengabulkan permintaan kamu dengan izin dari Alloh.Demikianlah janji khodam itu kepada kita.Maka pergunakanlah cincin itu dijalan Alloh demi mencari keridhoaannya dan bertawakkal-lah kepadanya karena semua yang ada di alam semesta ini terjadi atas qodrat danirodat Alloh.
Iklan

About ade29irmawatii

saya terlahir dari sebuah kebahagian dan jangan pernah berpikir akan kesalahan dimasa lalu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s